Onze school

Onze school ziet het als zijn opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van kinderen en jongeren en het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk. Het doel daarvan is kinderen en jongeren te leren de hun geschonken gaven en talenten in te zetten in dienst van God en de naaste, en daarmee van de samenleving, en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan. Deze opdracht vervullen we in afhankelijkheid van de HEERE en in een gemeenschap die mede bestaat uit de ouders (die de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen dragen) en de kerken die ook aan die vorming bijdragen. Deze opdracht krijgt vorm binnen een sociaal en fysiek veilige setting.