info mr

Aan de School met de Bijbel is een medezeggenschapsraad verbonden.
De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. 

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021:
Oudergeleding:
Dhr. C. Kronenburg
Dhr. M.C. Slootweg
Mw. J.S. van Dijk – Droogendijk

Personeelsgeleding:
Mw. M. Breunesse – van Laar
Mw. A. Dekker – de Pater
Mw. C.A. Vossenstein – Kemp (secr)

Mailadres MR: mr@smdbmaartensdijk.nl

voor meer info lees het document aanvullende informatie MR.