(Aan)melden

(Aan)melding van nieuwe leerlingen
 
Ieder jaar mogen we weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomen in groep 0 en groep 1. Om dit goed te laten verlopen willen we een aantal zaken onder uw aandacht brengen.
 
Ter informatie:
 • Kinderen die tussen 1 mei en 1 oktober vier jaar worden starten na de zomervakantie in groep 1.
 • Kinderen die tussen 1 oktober en 30 april vier jaar worden, mogen instromen in de 0-groep. Dit gebeurt tijdens volgende instroommomenten:
- Maandag na de herfstvakantie
- Maandag na de Kerstvakantie
- Maandag na de voorjaarsvakantie
- Rond 1 april (Ieder jaar nader te bepalen)

Als uw kind binnen 1 week na een instroommoment vier jaar hoopt te worden, mag hij/zij instromen in het instroommoment daarvoor. Wat het juiste moment is zal met u worden afgestemd.
 
Procedure:
 • Om de juiste prognose te kunnen doen is het van belang dat u op tijd meldt dat u uw kind op termijn wilt aanmelden bij onze school. De melding mag u doen via de mail naar de directeur met naam, geboortedatum van uw kind en uw contactgegevens.
 • Als u uw oudste kind aanmeldt wordt na een toelatingsgesprek besloten of uw kind wordt toegelaten.
 • Voor het toelatingsgesprek wordt u uitgenodigd door de directeur. Deze toelatingsgesprekken zullen betreffende de kinderen van de 0-groep vóór de herfstvakantie en betreffende groep 1 vóór de meivakantie plaats vinden.
 • Indien u al kinderen op school heeft kunt u het onderstaand aanmeldformulier downloaden of een exemplaar bij de directeur ophalen. Deze kunt u ingevuld inleveren bij de directeur.
 • Bij iedere nieuwe aanmelding vragen wij u om de identiteitsverklaring te ondertekenen.
 
 
Acties voor schooljaar 2023-2024:
 • Als uw kind geboren is tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2022 mag u dit via de mail melden bij de directeur (alleen nodig als uw kind nog niet op de prognoselijst staat)
 • Als uw oudste kind dit jaar start in groep 0 willen we het toelatingsgesprek graag voor de Kerstvakantie gevoerd hebben. Omdat we nog geen contactgegevens hebben ligt dit initiatief bij u als ouders. U kunt hiervoor een gesprek plannen met de directeur.
 • Als uw kind in het schooljaar 2024-2025 start in groep 1 willen we de aanmelding vóór de meivakantie binnen hebben. Ook hiervoor ligt het initiatief bij u als ouders. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de directeur
 • Als u op dit moment al kinderen op school heeft en een volgend kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het onderstaand aanmeldformulier
 
Contactgegevens directeur:
M. Donkersteeg
donkersteeg@smdbmaartensdijk.nl

1. AANMELDFORMULIER (invullen bij het aanmelden van ieder kind)
2. IDENTITEITSVERKLARING (invullen bij het aanmelden van ieder kind)
3. BIJLAGE BIJ AANMELDFORMULIER VOOR KLEUTER (alleen invullen bij het aanmelden van een kleuter)